WebDesign © 2018 by Fredrik von Renteln.

Hur hjälpfullt var det här inlägget?

Klicka på stjärnorna!

Genomsnittligt betyg / 5. Rösta räknas:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Välkommen!

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev

Halmstadsguider

Två Halmstadsprofiler

Dorrit Olander von Renteln

 

är en tung Halmstadsprofil. Sedan hon flyttade till Halmstad 1990 har hon tillfört mycket till stadens kultur och nöjesliv. Åren 1998 – 2001 grundlade och arrangerade hon ett återskapande av den formidabla fest som hölls på Halmstads slott år 1619 i samband med slutbetalningen av Älvsborgs lösen. Festligheterna gick under namnet ”Christian IV:s gästabud”.  

Dorrit drog även igång julmarknaden på Lilla Torg med sydtysk förebild. Hon har varit ledamot i Kommunfullmäktige med specialintresse för kultur, skola och utbildning.

Bengt (Ben) Olander

Vid milleniumskiftet sällade sig Bengt, under artistnamnet ”Ben Olander”, till Halmstads musikerskara och lyckades bland annat presentera 7 hits på Svensktoppen.

Med sitt, sedan ungdomstiden, djupa intresse för historia berättar han inlevelsefullt om historiska skeenden, ofta med anknytning till Halland. De framförs med sprakande bildspel och ibland med sång och musik.

Framträdandena kan vara ett underhållande inslag vid konferenser och andra sammankomster. Varje framträdande är att betrakta som ”bildande underhållning”, därmed avdragsgilla för de flesta företag. Ben och Dorrit samarbetar nära med Hallands Bildningsförbund.

Hur hjälpfullt var det här inlägget?

Klicka på stjärnorna!

Genomsnittligt betyg / 5. Rösta räknas:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Vad vi erbjuder

se vårt program

Guidning Stadsvandring
Låt dig berikas med nya eller fördjupade kunskaper om Halmstad genom en guidad stadsvandring ledd av Dorrit och/eller Bengt som var och en är av Halmstads Kommun licensierade guider. 

Guidningen anpassas till gruppens önskemål både vad gäller tidslängd samt framförande. På begäran kan guidningen utföras i 15 eller 1600-talskostym. 

Guidning kan naturligtvis också efter överenskommelse utföras med buss i Halland. 

Svenska, engelska, tyska. 

I samarbete Med Halmstad kommun & Hallands bildningsförbund

NYHET!

 

Stadsvandring:

”Vi återuppbygger fästningen Halmstad”. Vid sekelskiftet 15/1600 lät den danske kungen Christian 4 rasera resterna av Halmstads ringmur och försvarssystem för att istället bygga en ointaglig fästning. Han lyckades väl. Staden fick en 8 meter hög vall, sex bastioner, vallgrav, två mäktiga katter (uppställningsplats för långskjutande artilleri), utanverk m.m. Fästningen skulle visa sig vara omöjlig att inta (till skillnad från t.ex. Varbergs och Bohusläns fästning). Detta fick bland andra Christian 4’s barnbarn lära sig då han stod utanför fästningen 1676 och svenskarna var i dess besittning. Han skakade på huvudet och red hem till Danmark igen (via Lund). 1735 kände svenskarna att fästningen spelat ut sin roll eftersom den då låg långt inne i det svenska riket. Man beslutade sig för att under bara två år rasera den. De rester som fanns kvar har kommande generationer inte ansträngt sig över hövan för att hålla i stånd – eller ens lägga märke till. Detta ändrar vi på Hallandsguiderna på och gör en 1 ½ – 2 timmar lång stadsvandring (längden beroende på hur raskt deltagarna vill gå) där vi återupptäcker massvis med minnen och avtryck från den ointagliga fästningen Halmstad. Vi vågar lova att Du efter guidningen delvis får en helt annan bild av staden Halmstad än innan.

 

Föreläsning När Halland stod i brand
NYHET!

Nordiska sjuårskriget 1563 – 1570 var blodigt och utkämpades huvudsakligen i vårt landskap. Den svenske kungen Erik XIV var skoningslös och förde sitt försvarskrig mot Danmark och Lübeck på Halländsk (dansk) mark. Halmstad ansattes hårt men halmstadsborna övergav aldrig sin fästning. Varbergs fästning däremot bytte sida två gånger under blodiga omständigheter. Det ömsesidiga skövlandet grundmurade hatet mellan svenskar och danskar som skulle komma att vara i över 250 år.

Ben berättar inlevelsefullt med sprakande bildspel den spännande historien om varför kriget uppstod, hur det utvecklades och vad det ledde fram till. Spilldes allt blod förgäves?

 

Svenska, engelska.

Föreläsning Stora nordiska kriget år 1700 – 1721
NYHET!

Sedan år 1998 har Ben berättat om de spännande händelserna under Skånska kriget 1675 – 1679. Kriget rasade i Skåne, Halland och i landskapen kring nuvarande Göteborg. Paradoxalt nog bjöd krigsåren på en del glada och ljusa minnen trots allt.. Föreställningen i tidsenlig uniform, sprakande bildspel, tal, sång och musik har alltid avslutats med frågan: ”Vad hände sedan?”

Med sitt nya föredrag berättar Ben fortsättningen om vad som hände efter det att Karl XI dött våren 1697. Norden gick en händelserik tid tillmötes med både glädje- och sorgeämnen under Karl XII:s ledning.

 

Svenska, engelska.

Guidning ”Stadsvandring” På plats hos beställare
Ibland kan det vara svårt att komma från. Kanske har deltagarna begränsad rörlighet eller tid. Då kommer Bengt och Dorrit till er. ”Stadsvandringen” sker på plats med sprakande bildspel och ibland med sång och musik.

Svenska, engelska, tyska.

Musikföreställning ”Målande toner”
Ben och Dorrit besjunger Halland och dess människor genom ett musikaliskt fram-trädande till målande bildspel som bakgrund. De flesta av sångerna är skrivna av Ben. Flera av dem är hits från listorna under millenniumskiftet. Valet av inriktning på framförandet kan göras tillsammans med beställaren. Dorrits och Bens skattkista med sånger och berättelser är djup.

Smakprov på Dorrits och Bens musik – Spår 1 och 6

(Musikplayer nedan)

Föredrag ”Skånska kriget och Karl XI:s förvandling”
Under slutet av 1600-talet riktades hela Europas blickar mot sydvästra Sverige. Hur skulle den nya Europakartan se ut? Slaget som vände historiens utveckling stod 1676 utanför Halmstad. Ben berättar, klädd i tidsenlig uniform, till sitt livfulla bildspel och sin kraftfulla musik om hur det bittra kriget förvandlade ”krigarkungen” Karl XI till fredsfurste. Det blir garanterat en historielektion som du aldrig glömmer. 

Svenska, engelska, tyska.

Bens musikaliska berättelser om Karl XI  – Spår 2 (Musikplayer nedan)

 

Föredrag ”Att sälja glädje med glädje”
År 1863 grundades företaget Butterick Pattern i New Jersey, USA. Femton år senare lät företagets grundare Ebenezer och Ellen Butterick bygga en av de första skyskraporna på Manhattan. Genom det 20:e århundradet utvecklades den svenska grenen till att bli en banbrytande ”festspecialist”. Butterick’s visade därmed, under Bengt Olanders ledning, vägen till födelsen av en helt ny bransch. 

Upplev den spännande och humorstinna historien där Bengt själv berättar hur #buttericksfamiljen förädlar svensk humor och har sålt glädje med glädje i över hundra år. Framförandet kan vara en mycket lättsam men samtidigt lärorik inledning eller avslutning på en konferens. Det görs till sprakande bildspel och med avbrott för sång och musik. 

Svenska, engelska.

Föredrag ”Fredsdrottningen Ulrika Eleonora”
För att undvika storkrig lät den danska prinsessan Ulrika Eleonora år 1675 trolova sig med den svenske fiendekungen Karl XI. Trots det anföll hennes bror, Danmarks kung Christian V, Sverige genom en massiv invasion på Råå strand söder om Helsingborg. Norden drogs in i ännu ett blodigt krig. Krigshandlingarna utspelades från södra Värmland ända ner till Ystad.  

Ulrika Eleonora vägrade att bryta förlovningen och sådde istället embryot till Röda korset ca 200 år innan det blev till. Hon värnade nämligen svenska krigsfångar i Köpenhamn och krävde av sin trolovade att göra samma sak med danska krigsfångar i Sverige. Hon vigde sitt liv åt freden och lyckades. Efter kriget utropades hon 1680 till svensk drottning och gjorde under återstoden av sitt liv en lysande insats för Nordens utveckling tillsammans med sin make, kung Karl XI. Njut av att höra Bengt berätta om detta oerhört spännande kvinnoöde. Det är en berättelse om en kvinna som bryskt skuffats undan av historieskrivarna. Framfö-randet sker med avbrott för sång och musik, i tidsenlig klädsel och med bildspel. 

Svenska, engelska tyska. 

Bens musikaliska hyllning till Drotting Ulrika Eleonora  – Spår 3  (Musikplayer nedan)

Föredrag ”Jag vägrade att lyda order”
Efter Andra världskrigets slut försvarade sig många nazistiska bödlar med orden ”Jag bara lydde order”. Ledaren för Sveriges största krigsinsats under kriget, utanför Finland, hade kraft och mod att säga tvärt om. Detta efter att han räddat livet på 64 brittiska sjömän i ett av de mest omtalade sjöslagen under kriget. Ordern var att fly krigsskådeplatsen för att säkra fartygets last. Den svenske kaptenen i Broströmsrederiets tjänst gjorde tvärt om. Han riskerade sitt eget liv, lasten, fartyget och besättningen för att rädda andra. Den svenska besättningen var helt med på noterna och stödde sin kapten fullt ut. 

Hemma i Sverige ställdes kaptenen inför krigsrätt men undslapp med nöd och näppe straff och yrkesförbud. I England, USA och Kanada blev han hjälteförklarad. 

Föredraget är Bengts hyllning till de drygt 2000 svenska sjömän som under Andra världskriget offrade sina liv för att hålla vårt land rullande.  

Svenska, engelska. 

Berättelsen i Konvoj i Bens musikaliska form  – Spår 4

(Musikplayer nedan)

Föredrag ”Hoppets ljusa strimma”
Dorrit och Bengt har ett djupt socialt engagemang. Bland annat drev de, i egen regi, under några år en mötesplats i Halmstad för utsatta människor i ”Fontänhusidéns” anda. 

I ett av sina engagemang samlar Bengt in pengar till att finansiera ungdomars studieresor till Auschwitz. Detta med syftet att motverka främlingsfientlighet och antisemitism. I föredraget ”Hoppets ljusa strimma” berättar han passionerat om Raoul Wallenbergs modell för att få oss alla att engagera oss för att bygga en bättre värld.  

Del av detta föredrags gage går till en stiftelse som finansierar ungdomars studieresor till Auschwitz.  

För sitt arbete kring detta mottog Bengt år 2012 Föreningen Förintelsens Överlevandes stora stipendium. 2011 års stipendiat var förre statsministern Göran Persson.  

År 2014 framförde Bengt delar av sin hyllning till Raoul Wallenberg inför jublande ledamöter i den amerikanska kongressens ”Rotunda”. Sannolikt är han därmed den ende svenska artist som sjungit i den amerikanska Kongressen. 

Svenska, engelska.

Bens muskialiska hyllning till Raul Wallenberg – Spår 5

(Musikplayer nedan)

Se Ben sjunga i den amerikanska kongressen

https://www.c-span.org/person/?benolander

Föredrag ”Freden i Knäred”
Med skolårens ändlösa historielektioner i minnet kanske ämnet låter föga inspirerande. Bengt kullkastar denna inställning från grunden.  

Under det s.k. ”Kalmarkriget” 1611 – 1613 började tyngdpunkten i maktbalansen mellan Danmark och Sverige väga över till svenskarnas fördel. Detta efter att den endast 16 år gamle prins Gustav (sedermera Gustav II Adolf) trädde in i kriget som sin fars tillskyndare. Freden i Knäred blev en spektakulär tillställning och hade till stora delar sin avslutning i Laholm och i Halmstad.  

Låt Bengt genom inlevelsefullt berättande, med sprakande bildspel, sång och musik och i uniform anno 1613, bjuda på en spännande resa genom det du trodde var historiens tråkigaste landskap. 

Svenska, engelska.

Föredrag ”Bakom lyckta dörrar”
Halmstads slott är sedan 400 år stadens hjärta. Men det är inte tillgängligt för allmänheten med allt vackert som döljer sig innanför dess dörrar. Ben och Dorrit öppnar portarna och tar Dig på en spännande vandring genom slottet med hjälp av bildspel. Njut och häpna över de spännande händelser som skett och om de vackra föremål som finns innanför slottets väggar. Kanske stämmer guiderna upp till sång mellan berättandet och det vackra bildspelet med bilder tagna av Halmstads egen stjärnfotograf, den mångfaldigt prisbelönte Patrik Leonardsson. 

Svenska, engelska, tyska.

Föredrag Vänligen kontakta
Charlotta Magnusson, Hallands bildningsförbund:  

035 – 17 77 73 

bokningar@hbf.se 

Dorrit Olander von Renteln:  

070 – 533 67 40 dorranvr@hotmail.com 

Hur hjälpfullt var det här inlägget?

Klicka på stjärnorna!

Genomsnittligt betyg / 5. Rösta räknas:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Mail & Telefon

Kontakt

Kontakta oss

Så hör vi av oss till er

Halmstad Stadsvandring

Marbäck Fyllelyckan 267

30594 Halmstad

Dorrit Olander von Renteln:

070 – 533 67 40 dorranvr@hotmail.com

Charlotta Magnusson,

Hallands bildningsförbund:

035 – 17 77 73 bokningar@hbf.se

Eller kontakta oss via Skype & Facebook

1000
Antal besökare

Hur hjälpfullt var det här inlägget?

Klicka på stjärnorna!

Genomsnittligt betyg / 5. Rösta räknas:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!